Szolgáltatásaink

2020. január 1-től

Közösségi ház nagyterem bérleti díja Ft/óra
- fűtés nélkül 1 000,-
- fűtéssel 2 000,-
Ft/nap
- fűtés nélkül egész napra 10 000,-
- fűtéssel egész napra 15 000,-

Fűnyírás lakóházak előtt Ft/alkalom
1 000,-

Földhaszonbérleti díjak Ft/Ak/év
- külterület 2 000,-
Ft/m2/év
- belterület 6,-

Közterület-használat díja Ft/m2/nap
100,-

Hirdetési díj hangoshíradón Ft/2 alkalom
100,-

Mozgóárusítás Ft/hét
1 000,-

Építési telek vételára Ft/telek
112 500,-
A vevők kötelesek a szerződés aláírásakor az önkormányzat részére 275 000,- Ft közműfejlesztési hozzájárulást (ivóvíz: 75 000,- Ft, szennyvízcsatorna 200 000,- Ft) megfizetni.

Házasságkötés díja (rendelet alapján) Ft/alkalom
- hivatali munkaidőn kívül 10 000,-
- hivatali helyiségen kívül 30 000,-